Готуємось до Вченої ради. Лабораторія фармакології та функціональної біохімії

Готуємось до Вченої ради. Лабораторія фармакології та функціональної біохімії

Науковий напрямок лабораторії: «Розробка заходів оптимізації діагностики та медикаментозного лікування серцево-судинних захворювань, захворювань ЦНС та патологій обмінних процесів». В лабораторії проводять  дослідження поєднаних молекулярно-біохімічних порушень в органах-мішенях та організмі в цілому при моделюванні ішемічних ушкоджень міокарда та головного мозку, нейродегенаративної патології, ЦД, артеріальної гіпертензії, злоякісних новоутворень. Також виявляють прогностичні значення молекулярних та біохімічних маркерів цитодеструкції/цитопротекції, показників ендотеліальної та мітохондріальної дисфункції у діагностиці та оцінці ефективності терапії.
 
Науковці проводять розробку та створення нових оригінальних лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, захворювань ЦНС та патологій обмінних процесів. У лабораторії за дозволом ДЕЦ МОЗ України проводять фармакологічну експертизу потенційних лікарських препаратів та їх лікарських форм для лікування серцево-судинних захворювань, захворювань ЦНС та патологій обмінних процесів. Також проводять фармакологічну експертизу лікарської рослинної сировини.
 
Лабораторія виконує дослідження поєднаних молекулярно-біохімічних порушень в органах-мішенях при моделюванні патологічних станів ішемічного генезу, а також здійснює виявлення прогностичного значення біохімічних маркерів цитодеструкції/цитопротекції у діагностиці та оцінці ефективності терапії. Виконує таки біохімічні дослідження: показники енергетичного метаболізму (макроергічні фосфати, иетермедіати циклу Кребса, анаеробного гліколізу, компенсаторних шунтів енергії (АТФ, АДФ, АМФ, малат, лактат, сукцинат, ізоцитрат, МДГ, ЛДГ, СДГ, НАДН, НАДФН, ЦХО, КФК, мітохондріальних білків); показники ліпідного обміну (поліфосфоінозітідов, цереброзідов, гангліозідов); показники тіол-дисульфідної системи (актівнисть ГР, ГПР, ГST, рівень SS/SH, GSH,GSSG) ; показники антиоксидатної системи (СОД, каталаза, карнозін); показники нітроксидергичної  системи (eNOS, iNOS, L-аргінін, нітріт-аніон); маркери оксидативного стресу (8-гідроксігуанін, карбоніліровні, нітролізірованні  білкі, альдегіди ); нейротрансмітери (серотонін, дофамін, норадреналін);  показники ГАМК-ергічнї системи (ГАМК, глутамат, ГДК, ГАМК-трасаміназа). Лабораторія бладнана ультацентрифугами Eppendorf-5804R (Eppendorf, США) та Sigma 3-30K з морозильною камерою (SigmaAldich, Німеччина), центрифужним концентратором-випарювачем TOMY СС-181 (Японія), рН-метром МР-220 (Мettler Toledo, Швейцарія), радіальним лабіринтом із 8 плечима AgnTho's LE760 (PanLab Harvard Apparatus, Іспанія) із системою відеофіксації та аналізу рухової активності Video Tracking System (SONY, Japan). Також у лабораторії є установка, що моделює аеробні та анаеробні види фізичних навантажень із системою комп'ютерного аналізу Smartv 3.0 (Harvard Apparatus, USA). 
У 2021 р. лабораторія обладнана найновішою апаратурою – спекторофотометром Eppendorf BioSpectometr кінетик з системою термостатіровання (USA)- 421 120 гр  та спектрофлуориметором Fluorescence-spectrophotometer Agilent (USA) - 1,8 млн. гр, прилад для імуноблотінгу -1750 632 гр. Новітні прилади дозволяють: значно підвищити точність виявлення речовин - 10−9(pmol) - 10−15(fmol); проводити кінетичні реакції безпосередньо у кюветі, що значно підвищує точність дослідження; одночасно спектрофотометрувати понад 100 проб; не знижуючи точності, специфічності та інформативності дослідження уникати використання дорогих і важкозакуповуваних витратних матеріалів; розширити горизонти дослідження (стероїдні гормони та їх метаболіти, жиро- та водорозчинні вітаміни, білки траспортери, лікарські препарати та їх метаболіти); проводити фармакологічний скринінг in vitro (зв'язування з білками транспортерами, білками рецепторами, ферментами, іонними каналами, кінетика взаємодії зі стабільними радикалами та АФК). 
 
Імуноблотінг дозволяє вивчати  молекулярні порушення у тканинах, органах-мішенях при ішемічних ушкодженнях міокарда та головного мозку, нейродегенаративній патології, ЦД, артеріальній гіпертензії. У лабораторії проводиться оцінка діагностичного значення молекулярних маркерів апоптозу, ендотеліальної та мітохондріальної дисфункції, ендогенної нейро- та цитопротекції, кардіопротекції для діагностики та оцінки ефективності специфічної терапії (HSP, HIF, bcl-2, c-FOS, експресія ізоформ SOD, GST ізоформ NOS). 
 
Лабораторія проводить фармакологічну експертизу (специфічна активність та безпека) потенційних лікарських препаратів та їх лікарських форм. У лабораторії проводиться поглиблене вивчення кардіо-, нейро, ендотеліо-, акто-, гепато-, мітопротективної, ноотропної дії на різних експериментальних моделях, а також вивчається гостра та хронічна токсичність, кумулятивна, імунотоксична та аллергізуюча дія потенційних ЛЗ. Лабораторію атестовано ДЕЦ МОЗ України для доклінічного проведення специфічної активності та безпеки потенційних лікарських засобів. Щорічно в лабораторії проводиться вивчення понад 2000 нових сполук та потенційних ЛЗ. Проведено повнооб'ємні ДКІ лікарських засобів (Тіоцетам, Ангіолін, Гіпертрил, Індотрил, Карботрил, інтраназальних форм ноопепту та РАІЛу) Проведено повнооб'ємні ДКІ 17 нових лікарських форм відомих ЛЗ. 
 
Виконано фрагменти 7 ПДР з держбюджетним фінансуванням та 15 госпрозрахункових тем. Виконано фрагменти 27 кандидатських PhD та 7 докторських дисертаційних робіт. Лабораторія функціонує як центр навчання студентів-гуртківців та молодих вчених спільно з Координаційною Радою з наукової роботи студентів та молодих вчених - проводяться  семінари та тренінги за новими методиками, навчання роботі на нових приладах. Науковим керівником лабораторії з 2006 р. є професор І. Бєленічев, завідувач кафедри фармакології та медичної рецептури з курсом нормальної фізіології. В лабораторії працювали  проф. Павлов  С.В. та  д.біол.н., доц.. Горбачова С.В., а зараз  працюють кандидати наук: Кучер Т.В., Біла Ю.В., Носач С.Г., Літвіненко О.С., Кучковський О.М. та Ганжук Я.Б.
 
 
23.11.2021

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar