Дізнайтесь більше про медичну освіту та науку в США

Дізнайтесь більше про медичну освіту та науку в США

Координаційна рада з наукової роботи студентів та Студентська Рада ЗДМУ запрошують взяти участь в on-line зустрічі «Сучасна медична освіта та наука в США» у форматі питання-відповідь. 
Відповідатиме на Ваші запитання наш колега Андрій Пузиренко, який працював у Національному медичному університет імені О.О.Богомольця (ассистент професора кафедри фармакології, 2010-2015), нині Андрій – лікар-резидент кафедри анатомії та клінічної патології медичного коледжу у Вісконсіні. 
Зустріч відбудеться 26 листопада 2021 р. о 16.00. Поставити ваші запитання Ви можете заздалегідь за посиланням нижче або безпосередньо під час on-line зустрічі на базі платформи MS Teams.
 
Посилання для запитань: https://forms.office.com/r/2ENRVB1m0L
 
Посилання на зустріч:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4KkfSIu9AnpdVXqYjx2Y4YOhBGPwSJ_yN7yp-QF3WuA1%40thread.tacv2/1637263161937?context=%7b%22Tid%22%3a%227b7bfb43-5c68-4ad7-8fb5-23ce7f825b00%22%2c%22Oid%22%3a%22b8651565-87ea-4b6c-ba52-3076c5390624%22%7d 
 
Coordinating Council for Scientific Work of Students and the Student Council of ZSMU invite you to take part in the on-line meeting "Modern Medical Education and Science in the USA" in the question-answer format.
Our colleague Andrii Puzyrenko, MD, PhD , Resident Physician, Department of Anatomic and Clinical Pathology, Medical College of Wisconsin, who worked at the Bogomolets National Medical University (Assistant Professor, Department of Pharmacology, 2010-2015), will answer your questions.
The meeting will take place on November 26, 2021 at 16.00. You can ask your questions in advance by following the link below or directly during the on-line meeting using MS Teams.
 
https://forms.office.com/r/2ENRVB1m0L
 
Meeting link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4KkfSIu9AnpdVXqYjx2Y4YOhBGPwSJ_yN7yp-QF3WuA1%40thread.tacv2/1637263161937?context=%7b%22Tid%22%3a%227b7bfb43-5c68-4ad7-8fb5-23ce7f825b00%22%2c%22Oid%22%3a%22b8651565-87ea-4b6c-ba52-3076c5390624%22%7d 
 
22.11.2021

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar