Анкетування викладачів освітньої програми "Педіатрія"

Протягом травня-липня тривало анкетування викладачів ОПП 228 «Педіатрія» щодо якості освітнього процесу в різних його аспектах. Питання анкети стосувалися як оцінки задоволеності роботою на посаді, створених соціально-побутових умов,  так і наявних проблем, рекомендацій стосовно змін до викладання та оцінювання. Особлива увага приділялася питанням академічної доброчесності, її критеріям, належного дотримання у ЗДМУ. 
 
Участь в опитуванні взяли викладачі всіх профілів (фундаментальних та професійних дисциплін), що вказує на високу зацікавленість професорсько-викладацького складу у покращенні навчального процесу.
 
Опитуванням встановлено, що найчастіше як проблему у наданні якісної освіти в сучасних умовах викладачі називали труднощі опанування практичними навичками в умовах змішаної системи викладання при карантинних обмеженнях. Більшість студентів не проявляє ініціативи в опануванні практичними навичками, припускаються недоброчесності в навчанні, що впливає на якість знань. Завдяки загальноприйнятій університетській методиці оцінки роботи викладача, взаємних відвідуваннях практичних занять, є можливість вчасно реагувати на такі ситуації, запобігати їм. 2/3 респондентів відповіли, що обізнані із методиками оцінки ефективності роботи екзаменаторів, вчасно реагують на прояви недоброчесності з боку студентів.
 
Результати анкетування обговоренні на засіданні проєктної групи «Освітньої програми «Педіатрія». Рекомендовано включити до робочих програм професійних дисциплін використання програмного забезпечення «Віртуальний пацієнт», а до курсів за вибором додати курс «Доброчесність у медичному ЗВО».
 
7.09.2021

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar