Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Чергове засідання ЦМР ЗДМУ

Черга денна  засідання Центральної Методичної Ради університету містила ряд важливих  питань, обговорення яких відбулося  конструктивно й по – діловому. 
 Учасники зібрання заслухали та обговорили інформацію декана ФПО, професора Юрія  Рябоконя,  завідувача  кафедри пропедевтичної та хірургічної стоматології доцента  Сергія Чертова, завідувача  кафедри терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології професора Олександра  Возного  з питання: «Про стан організації заочного періоду навчання інтернів зі спеціальності «Стоматологія» на базах стажування та заходи щодо його удосконалення».  Констатували,  що процес  опанування знаннями  інтернів  на базах стажування в цілому триває успішно.  Значним чином  в підвищенні якості навчання в  заочному періоді  слугує  матеріально-технічне оснащення кафедр,  придбання сучасного обладнання з цифровою технологією дозволяє інтернам опанувати навички діагностики та лікування стоматологічних захворювань сучасними методиками. Одним із основних критеріїв якості навчання в заочному періоді є підготовка інтернів до складання державного ліцензійного іспиту «Крок 3. Стоматологія». Спільні зусилля деканату ФПО та кафедр, плідна та ретельна робота викладачів кафедр позначилися на результатах -  всі 39 інтернів 2020 року успішно склали цей  іспит із середнім балом  87,7 відсотка.  В ході обговорення йшлося також про поліпшення  відпрацювання практичних навичок з використанням усіх можливостей міжкафедрального тренінгового центру ЗДМУ, здійснення  консультативної  та методичної  допомоги керівникам на нових базах стажування.
Голова Ради з навчально-методичного забезпечення та підвищення кваліфікації викладачів професор  Юрій Резніченко  поінформував членів ЦМР про навчально-методичну видавницьку діяльність кафедр  університету в 2020 році та план підготовки видань на 2021 рік. Було  відзначено  активну роботу ряду  кафедр університету у підготовці та виданні навчальної, навчально-методичної літератури з грифом МОН / МОЗ України та за рішеннями  Вченої ради . Окреслено  перспективу  підготовки навчальних  видань. 
Докладний змістовний аналіз  стану  організації роботи з підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу університету підготувала для обговорення на ЦМР  проректор з науково - педагогічної та навчальної роботи доцент Світлана  Моргунцова. Відзначалося, що протягом 2020 року підвищили свою кваліфікацію 822 науково -педагогічних працівники ЗДМУ. Взяли участь в міжнародних конференціях, тренінгах та конгресах 45. Були організовані курси підвищення кваліфікації викладачів університету «Організація дистанційного навчання на платформі edX. Розробка та супровід онлайн курсів» для 58 науково-педагогічних працівників ЗДМУ. На базі Центру дистанційного навчання та телемедицини Запорізького державного медичного університету були організовані дистанційно-очні цикли тематичного вдосконалення «Організація дистанційного навчання на основі хмарних сервісів MS Teams», на яких підвищили кваліфікацію 417 науково-педагогічних працівників. Потужна матеріально-технічна база університету, висококваліфікований склад професорів та доцентів, а також фінансові можливості дозволяють зосередити на базі університету проведення багатьох видів підвищення кваліфікації для різноманітних категорій слухачів.
Директор наукової бібліотеки ЗДМУ Тетяна Карпенко зробила повідомлення з питання: «Організаційно-методична робота наукової бібліотеки ЗДМУ в умовах запровадження новітніх технологій та методів і форм викладання». З огляду на те, що НБУ є  активним учасником навчального, наукового та виховного процесів,  доповідач розповіла  про  запровадження  у книгозбірні  новітніх інформаційних сервісів, що  значно поліпшує   обслуговування користувачів.   Сучасний підрозділ технічно обладнаний сучасною комп’ютерною технікою, мультимедійними інформаційними ресурсами, телекомунікаційними засобами.  Особлива увага приділяється комплектуванню фонду. 
З усіх обговорюваних на ЦМР питань  прийнято відповідні рішення. 
 
24.02.2021

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR