Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية
Освітні горизонти Медичного фахового коледжу ЗДМУ

Освітні горизонти Медичного фахового коледжу ЗДМУ

Минулий рік в історії  Медичного коледжу Запорізького державного медичного університету позначений зміною статусу: наказом ректора ЗДМУ він перейменований в  Медичний фаховий коледж ЗДМУ.  Заклад фахової передвищої освіти на новому якіснішому рівні продовжує  здійснювати фахову підготовку молодших медичних спеціалістів (фахових молодших бакалаврів та молодших бакалаврів) відповідно до отриманих ліцензій. Наказом МОНУ від 26.112019р. №992-л  отримано дві ліцензії суб’єктів освітньої діяльності: у сфері вищої освіти –  підготовка молодших бакалаврів за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація»; у сфері фахової  передвищої освіти – підготовка фахових молодших бакалаврів за спеціальностями: 226 «Фармація, промислова фармація», 223 «Медсестринство».

А цього року коледжу виповнюється 88 років!

Завдяки  активній  профорієнтаційній роботі колективу, спрямованій на організацію вступної кампанії 2020-2021 року, яка включала проведення онлайн Дня відкритих дверей, співпрацю із загальноосвітніми закладами  міста Запоріжжя, школами Запорізького, Василівського та Оріхівського, а також  міста Мелітополя, у коледж прийшло хороше поповнення першокурсників: на відділення “Сестринська справа” – з базовою освітою 9 класів – 60 осіб, і стільки ж - на відділення “Фармація” – з базовою освітою 9 класів. Загалом на початок навчального року опановують  «Фармацію» та «Сестринську справу»  378 студентів.

Під  патронатом ЗДМУ Медичний фаховий коледж розвивається, студенти працюють в гарних умовах, здобувачі освіти мають 10 навчальних кабінетів та 11 лабораторій для опанування спеціальності «Фармація»; 17 навчальних кабінетів та дві лабораторії для спеціальності «Сестринська справа», а також  кабінети клінічної підготовки, які розташовані на практичних базах у клінічних лікарнях області й міста,   медико-санітарній частині «Мотор Січ», КЗ «Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер» та інших закладах.

Виконувач обов’язки директора коледжу Ольга Кілєєва зазначає, що торік навчальний процес здійснювався у дистанційному форматі. Опанували його без особливих труднощів і чітко дотримувалися навчальних планів. Кожна дисципліна  забезпечена: робочими навчальними програмами, навчально-методичними комплексами, пакетами контрольних завдань з дисциплін фахової підготовки, гуманітарних, соціально-економічних, природничо-наукових дисциплін. Заклад освіти має програми методичного забезпечення контролю знань студентів з використанням комп’ютерних технологій.

Особлива увага -  контролю академічної успішності студентів коледжу.  Кожного семестру  проводиться проміжна атестація, результати якої  розглядають на засіданнях педагогічної ради,  засіданнях циклових комісій, заслуховують на засіданнях адміністративно-координаційної ради, щоб працювати зі студентами, які не досить сумлінно ставляться до навчання.

Великого значення надається практиці  студентів, вона є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів і передбачає послідовність після проходження теоретичного та практичного курсів навчання, успішного складання іспитів та заліків, передбачених навчальним планом. Видано  накази, відповідно до яких студенти відділень «Фармація» та «Сестринська справа» проходили виробничу та переддипломну  практику в умовах карантину, частина її відбувалася в дистанційному форматі.

«Упродовж  2019-2020 навчального року педагогічні працівники  Медичного фахового коледжу,  відповідно до вимог чинного законодавства, неухильно  підвищували  рівень професійної майстерності, - розповідає Ольга Кілєєва. – Колективу притаманне  творче зростання, адже це складова ефективності навчального процесу та якісної підготовки фахівців у відповідності до вимог сучасного ринку праці. Цей процес є багатогранним і  включає різні напрями методичної роботи, зокрема, підвищення кваліфікації викладачів, проведення атестації педагогічних працівників, вдосконалення методики викладання навчальних дисциплін та використання інноваційних технологій навчання, організація науково-пошукової роботи студентів тощо. Як і в самому університеті, відбувається моніторинг та використовується система рейтингового оцінювання діяльності педагогічних працівників та структурних підрозділів коледжу, здійснюється атестація викладачів, практикується стажування на  профільних кафедрах Запорізького державного медичного університету, - торік , приміром, відбулося чотири стажування».

Атестація – ключовий мотиватор підвищення кваліфікації викладачів, тому у закладі їй приділяють багато уваги і щиро радіють позитивним результатам. Минулий рік став знаковим для ряду викладачів, які працювали над самовдосконаленням. Внаслідок успішної атестації підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» викладачу Анжеліці Ємець  та присвоєно звання «викладач-методист». Атестаційною комісією Медичного фахового коледжу  викладачам Марині Аравіцькій та Тетяні Івченко присвоєно звання «спеціаліст другої категорії». Викладач Вячеслав Вецкур підтвердив кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

Другий рік поспіль  педагогічний  колектив працює над єдиною науково-методичною темою «Удосконалення професійної компетентності викладача як складова забезпечення якісної підготовки фахівців». Така праця  є організаційно-практичним етапом з формування та вдосконалення практичних навичок викладачів, здійснення моніторингових досліджень та запровадження сучасних освітніх технологій. Підготовлено та проведено засідання науково-методичних рад з визначення провідних напрямків діяльності щодо забезпечення послідовності заходів з реалізації теми, їх взаємодія з іншими напрямками педагогічного процесу. В коледжі створено творчу групу з планування системи заходів, спрямованих на вирішення запропонованих завдань щодо реалізації проблемної теми. Окремим розділом методичної роботи є робота із молодими викладачами, яка проводиться у формі тренінгів, семінарів. Протягом року у коледжі працює «Школа адаптації молодого викладача». Ефективну роботу творчих груп, школи перспективного педагогічного досвіду  забезпечують консультації для молодих викладачів.

На час організації навчального процесу в дистанційному форматі у коледжі не згортають виховної робити зі студентством. Навпаки, застосовують нові цікаві її форми. Головними  напрямами залишаються принципи: толерантної поведінки студента в соціальному середовищі; пошани і любові до своєї родини, нації, держави; готовності до створення  міцної  сім’ї та здатності адаптуватись до нових умов життя; здорового   способу   життя   і   формування   культури   здоров’я; викорінення шкідливих звичок, запобігання правопорушень;  бережливого ставлення до природи.

Студенти у призначений час виходили на зв’язок із закладом,  щоб разом відзначити ряд цікавих заходів: 29-у річницю Незалежності України,  Всеукраїнський диктант національної єдності у День української писемності та мови, тиждень правознавства, зокрема, проведення вікторини серед першокурсників "Чи знаєте Ви свої права?" та онлайн диспуту на тему "Історія створення прав людини". З 25 листопада по 10 грудня  заклад долучився до онлайн акції "16 днів проти насильства". Цікаво відбулася  відкрита виховна година для студентів 3-4 курсу з метою ознайомлення прав і участі людей з інвалідністю в житті суспільства.

Зі студентами 1-4 курсів  до Дня пам'яті жертв Голодоморів були проведені дистанційні виховні заходи з демонстрацією презентацій, відеоматеріалів та фотоматеріалів, присвячених трагічній сторінці  української історії.  

Позитивним резонансом було відзначено перебіг тижня ЦМК гуманітарної  та соціально-економічної підготовки, - його очолила  голова ЦМК,  старший викладач, викладач-методист Анжеліка Ємець. Протягом тижня викладачі провели ряд захоплюючих інтелектуальних, розвиваючих, виховних та освітніх заходів, серед них -  конкурс презентацій, виховна онлайн-бесіда, історичний онлайн-батл «Моя країна – Україна», фізична пізнавальна онлайн-конференція з теми «Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми», відкрите заняття з навчальної дисципліни «Іноземна мова» на тему «Education of Great Britain»,  інтелектуальний онлайн-турнір  допитливих та кмітливих з математики. Протягом тижня студенти І курсу опрацьовували інтернет-олімпіаду з іноземної мови від платформи «На Урок» -  цікавий інтерактив для студентів і зручний інструмент контролю знань для викладачів.

Наприкінці минулого року студенти МФК ЗДМУ приєдналися до Всеукраїнського фестивалю та підготували вироби-обереги з дерева, бісеру, тканини, паперу, вітальні листівки та малюнки до Дня Збройних сил України, Дня Святого Миколая, Дня Соборності України, новорічних та різдвяних свят.  

 «Організація та проведення цих та багатьох інших заходів вимагає від викладачів надзвичайно копіткої праці, енергії, невтомного пошуку, - констатує Ольга Кілєєва, - спрямованого на  підвищення пріоритету загальнолюдських цінностей, виховання морально-етичних засад поведінки і світогляду студентської молоді в групах.  Колеги зазначають, що зусилля, витрачені на заходи онлайн, помножені вдвічі від  проведених  навіч, але такий ентузіазм дає значно ефективніші результати. Наші студенти постійно зайняті, вони і вчаться, й розвиваються гармонійно і не відволікаються на негожі вчинки, що бувають притаманні молоді їхнього віку».

Значна частка студентської спільноти має хист до  пошуково – дослідницької  роботи,  її в коледжі всіляко розвивають, надаючи особливого значення   самостійній позааудиторній  роботі, що містить не тільки огляд літератури, а й елементи пошуку. Наставники пропонують працювати над темами,  що викликають найбільший інтерес у студентів. Заохочують їх участь у науково-практичних конференціях, конкурсах, семінарах, круглих столах. Це є важливим етапом   становлення  майбутніх фахівців, і у подальшому впевнено прокладає шлях до здобуття вищої освіти у Запорізькому державному медичному університеті.

 

 

 

 

 

 

 

21.01.2021

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR