Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية
Освітня траєкторія спонукає до  творчості

Освітня траєкторія спонукає до творчості

Педагогічна наука – процес складний, особливо у закладі вищої освіти, де перед ним студент розумний, мотивований, вдумливий. Від викладача  потрібне безперервне переосмислення своїх дій і позицій, пошук шляхів бути для студента цікавим, надто ж тепер, коли в переважній більшості таке спілкування  відбувається, як наприклад, в ЗДМУ, у змішаній формі навчання з повною візуалізацією у синхронному онлайн режимі.

Найбільш успішно вирішує таку проблему той викладач, який  володіє комплексом різних форм і технологій освіти, послуговується різноманіттям освітніх траєкторій студентів. У Законі України «Про освіту» йдеться про те, що індивідуальна освітня траєкторія в закладі освіти може бути реалізована через індивідуальний навчальний план. Кожен викладач університету працює над таким і прагне яскраво вибудувати свою власну освітню траєкторію. Як, наприклад, викладачі кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я, зокрема - професор Інна  Ляхова.

«Вибір методу навчання залежить від багатьох причин, наприклад, від загальних і спеціальних (професійних) освітніх цілей і завдань; особливостей предмету, який викладається студентам; конкретної теми, яка вивчається; мети, завдань і змісту конкретного матеріалу тощо, - міркує Інна Миколаївна. -   Під час викладання навчальної дисципліни «Валеологія» я використовую різноманітні методи навчання. Серед них: тестування;  вирішення ситуаційних завдань;  «мозковий штурм»;  змагальний;  самостійної роботи;  роботи в парах; персоналізованих маркерів; анкетування; моделювання;  спостереження;  презентації;  кейс-технологій, «портфоліо» та інші. На одному занятті застосовується декілька методів навчання або методичних прийомів одночасно. На останньому занятті з навчальної дисципліни студентам було запропоновано  запитання для аналізу роботи викладача і щодо підсумків вивчення навчальної дисципліни «Валеологія».

Отримано істотний обсяг відповідей та пропозицій, що будуть  враховані в подальшому навчальному процесі для удосконалення та індивідуалізації освітньої програми».

 

 

11.01.2021

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR