Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية
Аспірантура: крок до якісного пошуку в науці

Аспірантура: крок до якісного пошуку в науці

Аспірантура – особлива царина в університетському житті. Наука обирає розумних, мотивованих, готових пройти в ній нелегкий, але цікавий шлях, здобути у підсумку не лише ступінь доктора філософії, але й упродовж чотирьох років відчути величезне задоволення від сходження до вершин бодай невеликого, але власного, наукового дослідження в обраній галузі та спеціальності.

«В Запорізькому державному медичному університеті склалися давні традиції відбору і навчання талановитої молоді в аспірантурі і докторантурі, - переконана завідувач відділу аспірантури та докторантури професор Олена Разнатовська. – Уже з перших курсів на кафедрах викладачі примічають здібних до наукового пошуку студентів, терпляче і мудро їх плекають. Такий постійний відбір талановитої молоді з магістрів, інтернів та викладачів університету для навчання дозволяє щороку приймати гарне поповнення.

Здобувач вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні може обирати найбільш прийнятну для нього форму навчання – очну (денну чи вечірню) або заочну. Частка з тих, хто навчається за заочною формою і прикріплені до аспірантури, є переважно науково-педагогічними кадрами нашого університету – працюючи на кафедрах асистентами, виконують індивідуальний навчальний план, складають заліки, проводять наукове дослідження. Слід зазначити, що в університеті приділяється велика увага підготовці аспірантів і як майбутніх кваліфікованих науково-педагогічних кадрів, які візьмуть від старшого покоління вчених кращий досвід роботи зі студентами.

Цього року в ЗДМУ в аспірантуру прийшли 23 здобувачі: 17 осіб – на денну форму навчання, четверо – на вечірню, а також двоє асистентів кафедри, прикріплених до аспірантури. Усі  пройшли досить жорсткий відбір, мають позитивні рекомендації, зокрема, з кафедр, з якими співпрацювали. При вступі до аспірантури додатково враховуються публікації у фахових виданнях, наявність патентів тощо.

Зараз на чотирьох курсах аспірантури загалом навчається 126 здобувачів, з них за освітньо-науковою програмою «медицина» – 83 особи, «фармація» – 21, «педіатрія» – 10 і «стоматологія» – 12 осіб. Кожна із чотирьох освітньо-наукових програм відкриває здобувачам широкі горизонти для отримання грантів – безоплатної фінансової субсидіъ на стажування, проведення наукових досліджень, підвищення кваліфікації та інші цілі з подальшим звітом про їх використання. Хто вже скористався грантовою пропозицією, переконався, що отримати грант на навчання чи проведення наукового дослідження є не лише фінансово вигідно, а й дозволяє втілити в життя свої наукові задуми, отримати цікаві контакти у науково-професійному середовищі за своєю спеціальністю.

Навчаються в аспірантурі наші здобувачі чотири роки, опановуючи освітньо-наукову програму, що складається з обов’язкових навчальних дисциплін та вибіркових, частка яких складає 46 відсотків.
З кожним роком до здобувачів аспірантури дедалі жорсткішими стають вимоги, прискіпливішим стає оцінювання їхніх досліджень з дотримання академічної доброчесності. Проте, відслідковуючи тематику наукового пошуку кількох поколінь, можна побачити, наскільки цікавішою і яскравішою вона є на даному етапі. Якіснішою стала і сама їхня підготовка. Адже лише за освітньо-науковою програмою як майбутні доктори філософії, так і науково-педагогічні працівники мають широкий спектр набуття компетентностей. Вони вивчають такі цікаві дисципліни як філософію науки, основи біостатистики та методи статистичного моделювання, презентацію результатів наукового дослідження, іноземну мову тощо. Є три блоки вибіркових дисциплін.

Наші аспіранти – здібні й креативні науковці. Цьогоріч відбувся перший випуск аспірантів, які завершили повний курс навчання. На сьогодні захищено 9 дисертаційних робіт з медицини, одна з педіатрії і дві з фармації. П’ятеро авторів отримали дипломи доктора філософії, шість отримають незабаром. До речі, на першому курсі навчається 23 здобувачі ступеня доктора філософії, другому – 33, третьому -28, а на четвертому таких 42.

Здобувачі ступеня доктора філософії всіх спеціальностей (медицина, фармація, педіатрія та стоматологія) як мінімум двічі на рік мають зустрічі з гарантом своєї освітньо-наукової програми, де обговорюють пропозиції щодо удосконалення навчального процесу в аспірантурі.

Досягненням є наш сайт аспірантури і докторантури. Він наповнений контентом, що може знадобитися здобувачам – освітньо-наукові програми, навчальні та робочі плани, розклади, силабуси, вся важлива документація, нормативні документи, корисна інформація про пошук грантів, інше. Інформація на сайті постійно оновлюється. Сайт уже знайшов широке коло відвідувачів, ним уже послуговуються й майбутні аспіранти, нинішні студенти університету".

 

15.10.2020

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR