Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية
Про розвиток спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»

Про розвиток спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»

Відбулось традиційне засідання круглого столу за участю гаранта освітньої програми, членів проектної групи підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», представників кафедр практичної підготовки та стейкхолдерів. Метою його  було  окреслення  проблемних питань, шляхів підходу до їх вирішення та перспективи подальшого розвитку спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія».

Гарант освітньої програми, заступник декана III медичного факультету  доцент Світлана Малахова доповіла про сучасний стан підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» у Запорізькому державному медичному університеті згідно з вимогами Стандарту вищої освіти. Проаналізувала аспекти  плідної співпраці членів проектної групи з практичними лікарями з  досвідом  реабілітації, котрими є провідні доценти та професори багатьох кафедр ЗДМУ. Результати спільних напрацювань  віддзеркалені в Освітній програмі, наукових статтях.

Представники проектної групи - професор  кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я Едуард Дорошенко та асистент Олександр Черепок, - звітували про підсумки підготовки бакалаврів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» за результатами навчання на 1-3 курсах.

Професор кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного  виховання і здоров’я Інна Ляхова підкреслила важливість етапності отримання знань здобувачами вищої освіти, яка забезпечується діючим Навчальним планом, що дозволяє студентам засвоювати знання з теоретичних дисциплін на 1-2 курсах і в подальшому використовувати їх при вивченні дисциплін практичної підготовки.

Досвідом викладання дисциплін «Травматологія та ортопедія (за професійним спрямуванням)», «Спортивна травматологія» поділився доцент кафедри травматології та ортопедії Максим Кожем’яка. Він  зазначив, зокрема,  що минулого навчального року студенти 2 курсу із зацікавленням брали активну участь у роботі студентського наукового гуртка на кафедрі.

Доцент кафедри нервових хвороб Марина Сікорська зосередила увагу учасників круглого столу на тому,  що вивчення дисципліни «Неврологія та нейрохірургія (за професійним спрямуванням)» відбудеться вперше у студентів 4 курсу, з огляду на це на кафедрі проведено ґрунтовну підготовку, розроблена навчальна програма і силабус дисципліни, навчальні посібники. Студенти  матимуть можливість поєднувати теоретичні і практичні знання, оскільки пацієнти неврологічного профілю вимагають тривалого процесу відновлення, який буде забезпечуватись мультидисциплінарною командою за участі фізичних терапевтів та ерготерапевтів.

Професор кафедри психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології Вадим Чугунов акцентував на ролі ерготерапевта. Він зазначив, що викладання дисципліни «Клінічна психологія» спрямоване на ознайомлення майбутнього фізичного терапевта та ерготерапевта з психофізіологічними аспектами хвороби, важливо також навчити його спілкуванню з пацієнтом та членами родини, що є важливою складовою успішного лікування і відновлення.

Розмова вийшла предметною  та конструктивною, цікавою для всіх учасників засідання круглого столу.

 

11.09.2020

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR