Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Про нові стратегії церебропротекції

Важко переоцінити проєкт ректорату ЗДМУ  "Актові лекції" від провідних науковців Запорізького державного медичного університету. Він знайшов широку популярність серед студентської спільноти, професорсько - викладацького складу університету,- колеги з інтересом переглядають тематику пропонованих тем і реєструються слухачами. Це природно, адже взаємозв’язок між науковими галузями  нерозривний, а прагнення до пізнання нової  інформації завжди вирізняє науковців нашого університету.

Уже перші прочитані Актові лекції загал зустрів з великим інтересом.  Студенти університету, клінічні фармакологи, психіатри, акушери – гінекологи й неврологи й фахівці інших спеціальностей  заповнили аудиторію, де з темою «Нові стратегії церебропротекції» виступив завідувач кафедри фармакології та медичної рецептури ЗДМУ, доктор медичних наук, професор Ігор Бєленічев.

Професор зосередив увагу аудиторії на нових підходах до фармакорекції когнітивно – мнестичних порушень ЦНС з точки зору молекулярно – біохімічних механізмів нейродеструцкії. В лекції наведена сучасна класифікація нейрометаболічних церебропротекторів, визначено ланки – мішені для церебропротекції. Також була представлена сучасна концепція молекулярно – біохімічних механізмів загибелі нейронів в умовах гострої церебральної ішемії. Висвітлена роль глутамат – кальційового каскаду (зміну метаболізму глутамату і кальцію, оксидативний стрес, гіперпродукція NO), мітохондріальної функції, дискоординації тіол – дисульфідної системи, які індукують окремі наслідки ішемії – реакцію генома з включенням генетично запрограмованих молекулярних механізмів, дисфункцію астроцитарного і мікрогліального пулів, розвиток імунних змін та ініціацію нейроапоптозу.

Лектор зупинився на препаратах, що використовуються при цьому традиційно, й розглянув нові напрямки, зокрема, нейротрофічні фактори. Також йшлося про такий новий напрям, як модуляція механізмів ендогенної церебропротекції при використанні препаратів білків теплового шоку, глуторедоксину. Професор Ігор Бєленічев зосередив увагу слухачів на підходах до фармакологічної модуляції мнестичних функцій ЦНС. Докладно охарактеризував досягнення вітчизняних вчених, здобуті на етапі синтезу нових молекул, рівні доклінічних випробувань, а також клінічних досліджень.

Ігор Федорович підкреслив здобуток вчених нашого університету у дослідженні даної теми, виокремив роль Центральної науково – дослідної лабораторії ЗДМУ, передове оснащення якої дозволяє виконувати наукові дослідження на високому сучасному рівні. Так, в розкішних для науковців умовах лабораторії з вивчення поведінки і пам’яті тварин було протестовано ряд нових перспективних молекул з ноотропними властивостями. Відкриті нові властивості  відомих препаратів, таких, як Цереброкурін, Тіоцетам, Тіотриазолін, Неопепт. Тут досліджено когнітивні розлади внаслідок кетамінового наркозу й вивчено нові  інтраназальні лікарські форми у вигляді гелю ноотропів  та нейропротекторів, застосування яких дозволить зменшити післяопераційну когнітивну дисфункцію.

Також йшлося про унікальну за своїм призначенням   лабораторію, де проводяться дослідження методом імуноблотингу, і було виявлено роль білків теплового шоку в механізмах нейропротекції й нейропластичності.  На підставі таких випробувань вчені нашого університету захистили кілька докторських й кандидатських   дисертаційних досліджень. Зараз в структурі ЦНДЛ університету створюється лабораторія клітинних культур, - це світовий тренд. Завдяки цій  лабораторії є можливим не лише вивчення патогенезу захворювань ЦНС, але й тестування тисячі нових хімічних сполук.  Це не лише високоефективний та селективний  скринінг нейропротективної активності, але й крок  гуманності, адже, відповідно до норм біоетики Євросоюзу, зберігатиметься життя лабораторних тварин!

«Сподіваюсь, що лекція стала корисною  у процесі  підготовки майбутніх лікарів,а також нові знання сприятимуть  підвищенню кваліфікаційних можливостей уже працюючих клініцистів», - зазначив професор Ігор Бєленічев по завершенні, відповівши на численні запитання слухачів.

Ось кілька відгуків щодо прочитаної лекції.

«Сучасний погляд на нейрометаболічну церебропротекцію, який розкрив в Актовій лекції професор Ігор Федорович Бєленічев, виявився дуже цікавим для аудиторії. Така складна  та важлива інформація, як фармакологічна церебропротекція,  лектором була  представлена  на найвищому науково-методичному рівні і легко сприймалася зацікавленою аудиторією. Професор  посилався на біохімічні, фізіологічні та патофізіологічні особливості функціонування мозку. Детально розкрив основні напрямки впливу фармакологічних препаратів на метаболічні, мнестичні, когнітивні функції мозку в умовах порушень церебрального кровообігу, посттравматичних синдромів, ішемічних станів різного ґенезу та вікових особливостей функціонування медіаторних та нейропептидних систем мозку.

Висвітлені аспекти викликали значну зацікавленість аудиторії, що позначилось великою  кількістю  запитань до лектора, на які  були надані вичерпані відповіді. 
Висловлюю Ігорю Федоровичу щиру подяку за такий яскравий виступ, високий професіоналізм, уміння захопити слухачів емоційно та інтелектуально, й бажаю нових вагомих здобутків».
Надія Степанова, доцент кафедри нормальної фізіології.

«Динамічна, легка, захоплююча! –  таким було загальне враження аудиторії від прослуханої Актової лекції на  цікаву та актуальну тему фармакологічної церебропротекції. В основу доповіді покладено біохімічні, фізіологічні та патофізіологічні особливості функціонування мозку, власні наукові дослідження. Автор цікаво висвітлив основні напрямки впливу фармакологічних препаратів при патологічних станах та за вікових особливостей функціонування медіаторних та нейропептидних систем мозку. І хоча тема лекції  одна з непростих,  вона збудила неабиякий інтерес  слухачів різних наукових спрямувань, викликала  безліч додаткових запитань! Загалом спілкування відбулося  в атмосфері активної взаємодії з аудиторією, відтак і співробітники, й студенти брали активну участь в обговоренні висвітлених питань.

Щира вдячність Ігорю Федоровичу за високий професіоналізм, вміння захопити слухачів, цікаву наукову інформацію,  і бажаю творчої наснаги на подальшу працю».
Наталія Жернова, старший викладач кафедри нормальної фізіології.

Актові лекції тривають, слідкуйте за анонсами на нашому сайті. 


 

12.02.2020

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR