Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية
У ЗДМУ – круглий стіл онлайн: на зв’язку вся Україна!

У ЗДМУ – круглий стіл онлайн: на зв’язку вся Україна!

Сьогодні у Запорізькому державному медичному університеті  за ініціативи ректора, доктора медичних наук, професора Юрія Колесника  в режимі онлайн відбулося засідання Всеукраїнського круглого столу «Медична практика, освіта та наука: правові проблеми взаємодії в умовах трансформації охорони здоров’я». Його учасниками стали керівники усіх без винятку закладів вищої медичної освіти України, підпорядковані МОЗ, а також провідні національні університети  МОН, де готують, зокрема, й  фахівців медичного профілю.

Від Буковинського державного медичного університету – ректор Тарас Миколайович Бойчук, Вінницького національного медичного університету імені М.  І.  Пирогова – ректор Василь Максимович Мороз, Дніпропетровської медичної академії – ректор Тетяна Олексіївна Перцева, Донецького національного медичного університету – проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи Олена Борисівна Петряєва, Запорізької медичної академії післядипломної освіти – ректор Олександр Семенович Никоненко, Запорізького державного медичного університету – ректор Юрій Михайлович Колесник, Івано-Франківського національного медичного університету – ректор Микола Михайлович Рожко, Луганського державного медичного університету – ректор Ігор Васильович Іоффе, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького – ректор Борис Семенович Зіменковський, Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.  Л.  Шупика – ректор Юрій Васильович Вороненко, Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця – проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи Олександр Миколайович Науменко і проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Олександр Андрійович Канюра, Національного фармацевтичного університету – перший проректор Андрій Ігорович Федосов, Одеського національного медичного університету – проректори з науково-педагогічної роботи Руслан Сергійович Вастьянов та Анатолій Сергійович Сон, Тернопільського національного медичного університету імені І.  Я.  Горбачевського – ректор Михайло Михайлович Корда, Української медичної стоматологічної академії – ректор Вячеслав Миколайович Ждан, Харківської медичної академії післядипломної освіти – проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи Віктор Іванович Кривобок, Харківського національного медичного університету – ректор Валерій Андрійович Капустник,Сумського державного університету – директор медичного інституту Андрій Миколайович Лобода, Ужгородського національного університету – ректор Володимир Іванович Смоланка, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна – декан медичного факультету Ігор Вікторович Белозьоров. 

Модерував  засідання професор Юрій Колесник, зазначивши у передньому слові, що у зв’язку з трансформацією  галузі охорони здоров’я в Україні, виникла гостра потреба  звернути увагу законодавчого органу країни - Верховної Ради, а також Кабінету Міністрів на проблеми взаємодії закладів охорони здоров’я із закладами вищої (післядипломної) освіти та науковими установами, співпраця яких передбачає спільну діяльність в напрямках провадження навчальної, наукової та лікувально – діагностичної діяльності. Адже у процесі  реформацій  назріває  ситуація, внаслідок якої  працівники  кафедр медичних вишів,  науково – педагогічні працівники  опиняються  поза можливістю надання медичної допомоги, як складової освітнього процесу, а оскільки  без практичної компоненти навчання студентів біля ліжка хворого унеможливлюється опанування студентами  необхідною для лікаря компетентністю, то й нівелюється процес підготовки кваліфікованих медичних кадрів. 

Така невтішна перспектива вкрай турбує керівників вишів, студентів, їхніх батьків. З огляду не це, ректор ЗДМУ професор Колесник після зустрічі з посадовцями МОЗ ініціював напрацювання  та обговорення з колегами комплексу проектів нормативно правових актів, спрямованих на удосконалення організації лікувальної роботи клінічних кафедр закладів вищої  освіти, науково – дослідних установ та університетських клінік,  для подальшого їх розвитку та якісної підготовки медичних кадрів. Цю пропозицію активно підтримали всі медичні виші, тому на початку засідання учасники круглого столу одностайно відзначали  значущість ініціативи ЗДМУ, висловлювали  бажання в єдиному ключі відстоювати інтереси вищої медичної школи.

Представники ЗДМУ фундаментально підготувалися до розмови, напрацювавши пакет нормативно – правових документів, серед яких:  проект Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо організації лікувальної роботи клінічних кафедр (відділів) закладів вищої (післядипломної) медичної  освіти та наукових установ», проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання утворення  і функціонування клінічних закладів охорони здоров’я, університетських клінік та лікарень закладів вищої (післядипломної) освіти, закладів, що здійснюють наукову діяльність у сфері охорони здоров’я», проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін  до постанови Кабінету Міністрів від 28 березня 2018 року «Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення». У цьому пакеті також подано на розгляд проекти ряду типових положень – про клінічний заклад  охорони здоров’я, про університетську клініку, інші документи. Тож розмова  поважних учасників круглого столу була предметною, виваженою і конструктивною.

Запропоновані під час круглого столу правки і доповнення до розроблених документів будуть у якнайкоротші терміни опрацьовані і подані на розгляд до профільного комітету Верховної Ради України, Міністерства охорони здоров’я, народним депутатам.

 

31.01.2020

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR