Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية
Відбулося засідання Вченої ради університету

Відбулося засідання Вченої ради університету

 Сьогодні відбулося засідання Вченої ради Запорізького державного медичного університету, на якому розглядалося ряд важливих питань, пов’язаних з діяльністю закладу вищої освіти.Вів засідання Голова Вченої ради, ректор ЗДМУ, професор Юрій Колесник.

З першого питання черги денної  про стан підготовки науково – педагогічних кадрів та наукових досліджень у ЗДМУ в 2019 році та заходи щодо їх удосконалення доповідав проректор з наукової роботи, професор Валерій Туманський. Аналізуючи означене питання, Валерій Олексійович акцентував, зокрема, що цьогоріч  виконувались 5 держбюджетних, 61 ініціативна кафедральна та 18 госпрозрахункових НДР. З високими показниками завершені 4 держбюджетні, 9 ініціативних кафедральних та 7 госпрозрахункова НДР. За результатами наукової діяльності отримано 5 патентів України на винаходи, 25 патентів України на корисну модель і 13 свідоцтв про реєстрацію авторського права; до галузевого Реєстру подано 14 нововведень; видано 9 монографій і 13 підручників; 28 навчальних посібників і 9 інформаційних листів; опубліковано 1810 статей і тез; зроблено понад 1000 доповідей на конференціях, проведено 16 Всеукраїнських науково-практичних конференцій. На конкурс Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій для державного фінансування з 2020 року представлені проекти 4 НДР університету.

У рішенні Вченої ради з цього питання визначено ряд ключових аспектів щодо підвищення ефективності підготовки  науково – педагогічних кадрів й відповідно – результативності наукової діяльності закладу вищої медичної освіти.

З підсумками рейтингової оцінки діяльності кафедр та професорсько-викладацького складу у 2018 – 2019 роках членів Вченої ради ознайомив відповідальний секретар рейтингової комісії, завідувач кафедри фізколоїдної хімії, професор Андрій  Каплаушенко. 

Такий рейтинговий моніторинг в університеті практикується вже втринадцяте. Наголошувалося, що результати оцінювалися  зважено, прозоро та об’єктивно за основними розділами діяльності структурних підрозділів університету та кожного викладача особисто. Бралися до уваги : якісна та абсолютна успішність, результати МЛІ «Крок 1,2,3», навчально-методична робота, наукова діяльність, кадровий стан, спільна робота із закладами охорони здоров’я та практичної фармації, державне та галузеве визнання, соціальна громадська активність, результативність навчально-виховної роботи та інше. Окрім того, діяльність кафедр та викладачів оцінювались в порівнянні і залежності від напрямку їх діяльності.

Аналіз результатів рейтингу виявив досягнення колективу університету. Підтвердили свій високий рейтинг кафедри: патологічної фізіології, внутрішніх хвороб 2, патологічної анатомії і судової медицини, госпітальної хірургії, загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб, госпітальної педіатрії, природничих дисциплін для іноземних громадян з курсом токсикологічної хімії, іноземних мов. По ряду кафедр та групах споріднених кафедр відзначено позитивні зміни. Так, покращили діяльність в 2018-2019р.р. кафедри: загальної гігієни та екології, акушерства, гінекології та репродуктивної медицини, дитячих хвороб, мовної підготовки, які зайняли призові місця. Рейтингова комісія відзначила також ряд кафедр, які, за результатами рейтингу, збільшили середній бал. Це, окрім зазначених вище, кафедри медицини катастроф, пропедевтичної, хірургічної стоматології, травматології та ортопедії (другий рік поспіль), органічної біоорганічної хімії, технології ліків та центр підготовки іноземних громадян.

Вчена Рада вважає  доцільним подальше вдосконалення процедури підведення підсумків рейтингової діяльності та деяких критеріїв «Положення про рейтингову систему оцінки діяльності структурних підрозділів».

У підсумку Вчена рада визнала  переможцями рейтингової оцінки та відзначила відповідним дипломами:
серед кафедр гуманітарного спрямування:
за 1 місце – кафедру іноземних мов,
за 2 місце – кафедру мовної підготовки;
серед кафедр медико-біологічного спрямування:
за 1 місце – кафедру патологічної фізіології,
за 2 місце – кафедру загальної гігієни та екології,
за 3 місце – кафедру клінічної лабораторної діагностики;
серед клінічних кафедр терапевтичного спрямування:
за 1 місце – кафедру загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб,
за 2 місце – кафедру внутрішніх хвороб-2,
за 3 місце – кафедру сімейної медицини, терапії, кардіології та неврології ФПО;
серед клінічних кафедр хірургічного спрямування:
за 1 місце – кафедру акушерства, гінекології та репродуктивної медицини ФПО,за 2 місце – кафедру госпітальної хірургії,
за 3 місце – кафедру патологічної анатомії і судової медицини;
серед клінічних кафедр педіатричного спрямування:
за 1 місце – кафедру дитячих хвороб,
за 2 місце – кафедру госпітальної педіатрії;
серед кафедр фармацевтичного спрямування:
за 1 місце – кафедру природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії,
за 2 місце – кафедру фізколоїдної хімії,
за 3 місце – кафедру фармацевтичної хімії

З огляду на результати рейтингової оцінки науково-педагогічних працівників, а також те, що успіхи кафедр та й університету в цілому залежать і від роботи допоміжного персоналу, прийнято рішення преміювати увесь колектив.

Вчена рада проголосувала за присвоєння вчених звань та обрання на вакантні посади, затвердила теми дисертаційних досліджень, розглянула ряд інших питань. Ряд працівників отримали атестати доцента.

З результатами індивідуального рейтингу викладачів можна ознайомитись у розділі "Рейтингова оцінка діяльності кафедр і викладачів"


 

26.11.2019

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR