Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية
Університет складає зимову сесію

Університет складає зимову сесію

У  ЗДМУ з 10 по 25 січня триває відповідальна напружена пора - екзаменаційна сесія для студентів, які перейшли на традиційну форму оцінювання. Її складають студенти першого і другого курсів усіх спеціальностей, а також 2-4 курсів скороченого терміну навчання за спеціальностями «медицина» і «стоматологія».

«Наприкінці семестру усі вони успішно склали заліки, отримали допуск до сесії, - коментує проректор з науково – педагогічної та навчальної роботи, доцент Світлана Моргунцова, - зараз мають підтвердити вивчений матеріал. Іспити формуються з двох компонентів - тестової частини та усної. Тестування відбувається у комп’ютерних класах кафедр або у великих аудиторіях, роботи опрацьовує центр тестування ЗДМУ і результати подає на кафедри. Усний іспит – живе спілкування з викладачем за білетами, затвердженими цикловими методичними комісіями. Такий формат випробувань дозволяє всебічно оцінити знання студента, не лише теоретичну, але й практичну його підготовку, уміння на практиці застосувати вивчене, що особливо необхідно майбутньому лікарю.
Іспити відбуваються організовано, підготовча робота співробітниками кафедр здійснена вчасно, з усією відповідальністю. Достеменно проаналізували успішність студентів щодо допуску їх до іспитів. Слід зазначити, що до сесії не допустили лише поодиноких студентів, наприклад, на третьому курсі скороченого терміну навчання за спеціальністю «стоматологія» таким виявився лише один. Це свідчить, що наші студенти успішні, вони прагнуть отримати міцні знання, а кафедри продуктивно працювали з ними увесь семестр. Є привід побажати усім успішної сесії, хороших результатів».

Учора студенти другого курсу першого та другого медичних факультетів зосереджено працювали над письмовою частиною іспиту з анатомії, наступного тижня складатимуть усний його компонент.
«Підсумовуємо вивчений упродовж трьох семестрів матеріал, - говорить завідувачка кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії професор Олена Григор’єва. – Іспит складний, у тестах сто питань з усіх розділів дисципліни. Білети усного випробування містять три запитання. Але я вірю в наших студентів, переважна більшість опановувала анатомію з розумінням, що вона супроводжуватиме їх упродовж життя в професії, тому отримали міцну базу й успішно підтвердять це на іспиті».

Сьогодні розпочалися іспити з української мови за професійним спрямуванням, першу їх частину – тестування, у дві зміни складали загалом понад 450 студентів - майбутні медики, педіатри, стоматологи, а також ті, хто вивчають спеціальності «лабораторна діагностика», «фізична терапія, ерготерапія». У студентських аудиторіях організовують процес співробітники кафедри культурології та українознавства на чолі із завідувачкою, професором Ольгою Турган.

«Тести складено за основними спрямуваннями вивченого матеріалу, - розповідає Ольга Дмитрівна. - Вони відповідають освітньо-кваліфікаційним характеристикам, професійним програмам підготовки фахівців медичної спеціальності, згідно із сучасними концепціями викладання української мови за професійним спрямуванням. Студенти мають підтвердити обізнаність з лексичним, морфологічним, синтаксичним аспектами професійної мови медиків. У переліку запитань - інформація про комунікативні ознаки культури усного й писемного фахового мовлення лікаря, слід знати також формати ведення документації українською. На 80 запитань потрібно відповісти протягом 80 хвилин. Для тих, хто працював зі словом рідної мови, цілком прийнятні умови іспиту.

За якими критеріями оцінюватимемо знання? Скажімо, відмінний бал отримає робота, де в повному обсязі буде продемонстровано високий рівень усного та писемного мовлення й володіння професійною лексикою, навичками перекладу та редагування фахових текстів. Звичайно, береться до уваги загальний рівень грамотності студентів з орфографії, пунктуації, різних розділів мови, уміння укладати документи, ґрунтовно логічно структурувати відповіді на поставлені питання. Також студенти мають навести приклади для підготовки практичних занять, продемонструвати уміння користуватися навчально – методичною літературою, словниками, виконувати додаткові завдання. Тобто, іспит є логічним підсумком ставлення молодої людини до навчання упродовж семестру, а також своєрідним лакмусом відповідальності.

Найвищий бал - 80, складе підсумок письмового й усного іспиту. Усний цікавий спілкуванням з першокурсниками, упродовж якого розкривається мовна підготовка майбутнього лікаря, його готовність послуговуватися у професійній діяльності державною мовою. Це зазвичай захоплюючі розповіді про малу батьківщину, батьків, любов до обраної професії тощо. Така частина іспиту очікує нас наступного тижня».

Тож гарного емоційного забарвлення іспитів студентам, а також їхнім викладачам! І, звісно, високих результатів.


 

11.01.2019

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR