Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Визначені кращі кафедри і викладачі з виховної роботи

    31 травня 2018 р. відбулося останнє в цьому навчальному році засідання ради з гуманітарної освіти та виховної роботи. На засіданні заслухали і затвердили звіти  секторів ради, підбили підсумки роботи за поточний навчальний рік, затвердили плани виховної роботи в ЗДМУ та засідань ради з гуманітарної освіти та виховної роботи на 2018-2019 навчальний рік. За результатам виховної роботи визначені кращі кафедри і викладачі з виховної роботи з вітчизняними і іноземними студентами.
1. Кращі кафедри з виховної роботи:
1. Суспільних дисциплін – зав. кафедри професор Утюж І. Г., заступник зав. кафедри з виховної роботи доц. Спиця Н. В.
2. Культурології та українознавства – зав. кафедри професор Турган О. Д., заступник зав. кафедри з виховної роботи викладач Вещикова О.С.
3. Іноземних мов – зав. кафедри доц. Гордієнко О.В., заступник зав. кафедри з виховної роботи викладач Скрипник Ю.С.
4. Мовної підготовки – зав. кафедри доцент Гейченко К.І., заступники зав. кафедри з виховної роботи викладачі Агіна О.І., Янушевська І.Б.
5.Анатомії людини, оперативної хірургії і топографічної анатомії – зав. кафедри Григор’єва О.А., заступник зав. кафедри з виховної роботи ст. викл., к.м.н. Матвейшина Т.М.
6. Аналітичної хімії – зав. кафедри професор Васюк С.О., заступник зав. кафедри з виховної роботи ст. викл, к.ф.н. Нагорна Н.О.
7. Нормальної фізіології – зав. кафедри проф. Кущ О.Г., заступник зав. кафедри з виховної роботи доцент Сухомлінова І.Г.
8. Загальної практики – сімейної медицини – зав. кафедри професор Михайловська Н.С., заступник зав. кафедри з виховної роботи асистент Лісова О.О.
9. Університетська наукова бібліотека – директор Карпенко Т. В., заступник директора Пономаренко О.В.
2. Кращі кафедри – куратори земляцтв
1. Анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії – зав. кафедри проф. Григорьєва О.А., заступник зав. каф. з виховної роботи, старший викладач Матвейшіна Т.М. - земляцтва Індії (студенти першого курсу).
2. Технології ліків – зав. кафедри професор Гладишев В.В., заступник зав. каф. з виховної роботи старший викладач Курінний А.В.  - земляцтва Марокко (студенти фармацевти)
3. Фізколоїдної хімії – зав. каф. професор Каплаушенко А.Г., заступник зав. каф. з виховної роботи старший викладач Щербак М.О. - земляцтва Тунісу, Ливану, Сирії.
4. Гістології, цитології та ембріології – зав. каф. професор Сирцов В. К. заступник зав. каф. з виховної роботи ст. викладач Таврот М.Л. - земляцтво Індії (3 курс)
5. Біологічної хімії – зав. кафедри професор Алекандрова Н.В., заступник зав. каф. з виховної роботи старший викладач Васильєв Д.А. земляцтво Індії (2 курс)
3. Кращі куратори академічних груп на перших і других курсах усіх факультетів
1. Скрипник Ю.В. – викладач кафедри іноземних мов;
2. Войтович О.В. – старший викладач кафедри мікробіології, вірусології та імунології;
3. Саліонов В.О. – асистент кафедри біохімії;
4. Алієва О.Г. – доцент кафедри гістології, цитології та ембріології;
5. Жернова Н.П. – старший викладач кафедри фізіології;
6. Артюх О.В. – доцент кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії;
7. Лукіна Г.М. – асистент кафедри медичної фізики, біофізики та вищої математики;
8. Звігіна Г.О. – доцент кафедри культурології  та українознавства;
9. Павліченко В.І. – доцент кафедри медбіології, паразитології та генетики;
10. Різник О.І. – ст. викладач кафедри охорони здоров’я, соціальної медицини та лікарсько-трудової експертизи;
11. Агіна О.І. – викладач кафедри мовної підготовки;
12. Даниленко Л.И., - викладач кафедри мовної підготовки;
13. Богуславська Л.Ф. – старший викладач кафедри мовної підготовки;
14. Постол Н.А. – старший викладач кафедри токсикології та неорганічної хімії;
15. Сазанова І.О. – старший викладач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я;
16. Шевченко І.М. – старший викладач кафедри фармакогнозії, фармакології та ботаніки;
17. Жук Ю.М. – асистент кафедри аналітичної хімії;
18. Сидоренко С.В. – старший викладач кафедри суспільних дисциплін.
 
    Ці дані будуть враховані при визначенні балів рейтингової оцінки діяльності співробітників університету.
 
 
 
5.06.2018

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR