Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية
Центральна методична Рада ЗДМУ обговорила актуальні питання

Центральна методична Рада ЗДМУ обговорила актуальні питання

Учора в ЗДМУ під керівництвом проректорів – з науково -педагогічної роботи професора Вадима Візіра і з науково – педагогічної та навчальної роботи доцента Світлани Моргунцової, за участі деканів факультетів, завідувачів кафедр відбулося засідання Центральної методичної Ради.

Для розгляду на загал було винесено ряд важливих поточних питань, тому засідання пройшло активно, з конструктивним обговоренням.
Почалося засідання доповіддю декана першого фармацевтичного факультету доцента Олександра Кремзера, який проаналізував підсумки ліцензійних інтегрованих  іспитів «Крок - 1,2. Фармація» та «Крок - 2.Технології парфумерно-косметичних засобів».  У рішенні, яке в подальшому прийняла ЦМР з цього питання, серед інших заходів, йшлося зокрема про запровадження онлайн-курсу для підготовки до іспитів цього спрямування, оновлення кафедральних баз тестових завдань з відповідних дисциплін, використання відкритих тестових баз Центру тестування МОЗ України.
Під час розгляду наступного питання ЦМР – «Про підсумки МЛІ «Крок – 3. Загальна лікарська підготовка», «Крок3. Стоматологія», «Крок 3. Лабораторна діагностика» та заходи щодо покращення якості підготовки інтернів», доповідав декан ФПО ЗДМУ доцент Юрій Рябоконь. Зазначив, що деканат, кафедри ФПО та профільні кафедри медичних факультетів постійно спрямовують роботу на підготовку лікарів-інтернів, провізорів-інтернів до ліцензійного іспиту. Упродовж поетапної підготовки проводиться не менше п’яти ректорських контрольних робіт, спрямованих на виявлення груп ризику. Під час лекцій, практичних занять обов’язково акцентується на проблемних питаннях з тематики субтестів.  Члени ЦМР відзначили загалом позитивну роботу деканату, відповідних кафедр з організації складання лікарями-інтернами важливого іспиту. Однак, висловили ряд зауваг з приводу іспиту «Крок 3.Фармація (пілот)». Наголошувалося на поліпшенні якості підготовки до іспитових випробувань усіма категоріями  інтернів.

«Черга денна нашого засідання дуже насичена, прокоментувала обговорення порушених на ЦМР питань, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи ЗДМУ доцент Світлана Моргунцова. – Йдеться про результати складання ліцензійних інтегрованих іспитів,  а отже, про якість підготовки майбутніх лікарів, фармацевтів, що є визначальним для усієї роботи колективу університету.  Окреслено ряд заходів для поліпшення підготовки до них студентів. Я вдячна колегам за конструктив у цій розмові, за небайдужість, що загалом притаманна професорсько-викладацькому складу нашого навчального закладу.

Також у листопаді ми традиційно розглядаємо питання про реалізацію заходів та досягнуті результати в рамках концепції якості освіти в університеті. З цього питання доповідав керівник моніторингу якості освіти, завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб, професор Олег Іванько. Щоразу його доповіді вирізняються яскравістю. Здавалося б, про якість освіти можна обмежитися сухою статистикою, але Олег Григорович завжди розробляє  оригінальні анкети для студентів з метою виявлення їхнього ставлення до якості освіти на кафедрах.  Їхні відповіді не лише цікаві, але й містять інформацію для роздумів про ті чи інші аспекти організації освітнього процесу. До речі, професор Іванько – прекрасний лектор, трапляється, студенти аплодують йому по завершенні лекції.

Окрім цих питань, - продовжила проректор, -  на засіданні  заслухали інформацію доцента Юрія Буреги  про стан практичної підготовки студентів третього медичного факультету, які навчаються спеціальності «Стоматологія». Повідомлення цього навчального підрозділу традиційне, містить виклад про те, як триває навчання спеціалістів цього профілю.  Ми зауважили доповідачеві, що варто б урізноманітнити виступ не лише проектами, що планується зробити, але й що здійснено і яких активних заходів вживається, щоб поліпшити підготовку студентів спеціальності «Стоматологія».

ЦМР  також заслухала питання «Про стан організації освітнього процесу та методичного забезпечення викладання військової медицини на кафедрах університету», доповідав старший викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини університету Володимир Муляр. Він розповів, як навчають військовій справі студентів зараз і які перспективи цього процесу в майбутньому. «Наша кафедра військової медицини – одна з небагатьох, яка має давню історію і збереглася навіть у той період, коли в багатьох медичних навчальних закладах вони зникли, - зазначила проректор Світлана Моргунцова. -  Тут сильний викладацький склад, який  гідно справляється з викликами часу. Тому студенти університету охоче йдуть на підготовку молодших лейтенантів  запасу,  їм цікаво опановувати військовий фах з такими наставниками. Навчаються студенти на кафедрі за контрактом, але у нашому університеті оплата одна з найнижчих, таким чином ми заохочуємо молодь, що є ознакою і патріотичного, й виховання особистості загалом».

На засіданні ЦМР також йшлося про затвердження методичних матеріалів кафедр. Усього таких опрацьовано 160, на затвердження Вченою радою пропонуватиметься навчальні посібники кафедри фтизіатрії і пульмонології, а також фармакогнозії, фармакології та ботаніки.

До черги денної було додано й робочі питання, зокрема, про якість і організацію освітнього процесу на окремих кафедрах. «Розгляд цього питання відбувся на засіданні Вченої ради 28 листопада, - прокоментувала Світлана Андріївна. – Декани, аналізуючи стан академічної  успішності студентів, звернули увагу на збільшення кількості незадовільних оцінок. За дорученням ректора розгляд цього питання продовжили на засіданні методичної ради. Завідувачі кафедр підготували детальний аналіз, структурувавши його за спеціальностями, категоріями студентів, викладачами, у групах яких найбільше незадовільних оцінок. Варто зазначити, що усі кафедри поставилися дуже відповідально не лише до такого аналізу, але й до поліпшення  ситуації. На сьогодні, хоча минуло лише кілька днів,у більшості з них динаміка позитивна, студентам визначено додатковий час для відпрацювання академічної заборгованості».

 

 

1.12.2017

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR