Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية
Десять років – шляхом поступу

Десять років – шляхом поступу

Кафедра клінічної фармації, фармакотерапії і управління та економіки фармації ФПО ЗДМУ відзначає своє перше десятиріччя. З моменту заснування її очолює доктор медичних наук, професор Іван Михайлович Білай. Колектив новоствореної кафедри спрямував свої зусилля на  оптимізацію процесу підготовки провізорів-інтернів та слухачів курсів підвищення кваліфікації з клінічної фармації.

За десять років існування кафедри відбулося близько 120 випусків слухачів курсів підвищення кваліфікації – провізорів і фармацевтів -  на очних та виїзних передатестаційних курсах та курсах тематичного удосконалення. Майже 14 тисяч спеціалістів фармацевтичного фаху набули нових знань та отримали рекомендації для подальшого здобуття кваліфікаційних категорій за спеціальностями «Загальна фармація», «Організація та управління фармацією» та «Аналітично-контрольна фармація».

Крім того, понад п’ять тисяч провізорів-інтернів,  по завершенню вивчення на кафедрі дисциплін «Управління і економіка фармації», «Клінічна фармація», «Елементи практичної психології» та «Спеціальна підготовка», отримали сертифікат первинної спеціалізації «Загальна фармація».

Під керівництвом завідувача кафедри, професора І.М.Білая, професора І.В.Бушуєвої та доцента Т.С.Райкової майже 50 провізорів отримали ступінь магістра зі спеціальності «Фармація».

Колектив кафедри проводить науково-дослідну роботу за темою: «Фармакологічна активність нових похідних п’яти - та шестичленних азагетероциклів і препаратів природного походження та маркетингові дослідження фармацевтичного ринку України». У рамках НДР  наукова робота організована в таких напрямках: клінічна фармакологія антиатеросклеротичних засобів та фітопрепаратів при атеросклерозі та ішемічній хворобі серця; фармакологія нових біологічно активних речовин та фітопрепаратів; маркетингові дослідження фармацевтичного ринку України.

Головним напрямом наукової роботи професора І.М. Білая є розробка оптимальних умов гіпоксичних станів (дозоване та екстремальне фізичне навантаження, атеросклероз, гепатит, цукровий діабет, дрібновогнищевий інфаркт міокарда, артеріальна гіпертензія, стрес та патологічне ожиріння), на підгрунті яких триває пошук нових лікарських засобів з антигіпоксичною, антиоксидантною,  метаболітотропною, антиатеросклеротичною, гіпоглікемічною, гепатопротекторною активностями, розробляються фармакологічні принципи метаболічної корекції ішемічних станів.

Професор І.М.Білай  розробив новий науковий напрям у клінічній фармакології антиатеросклеротичних препаратів природного походження та їх синтетичних аналогів, створив і впровадив у медичну практику гіполіпідемічні фітопрепарати «Бетафіт» та  «Стигмафіт». Сформував принципи і підходи у фітотерапії атеросклерозу й ішемічної хвороби серця, організував скринінг нових похідних ксантинів і триазолів різних видів активності.

Усі роки діяльності кафедри позначені   інтенсивною науковим пошуком. Дисертації на здобуття звання кандидата фармацевтичних наук захистили: Є.С.Пругло, А.О.Остапенко, Є.О. Михайлюк, М.В.Білоус, О.С. Яковлева.  Докторську дисертацію захистила І.В. Бушуєва.

Невід’ємною складовою є науково-методична робота колективу. Упродовж   десяти років опубліковано близько 350 статей, 400 тез, затверджено з грифом МОН/МОЗ 11 навчально-методичних посібників і рекомендацій. Успішно завершені дві науково-дослідницькі роботи, ряд співробітників кафедри провадять пошукову роботу з виконання дисертаційних досліджень.

Лікувально-діагностичну та консультативна роботу працівники кафедри ведуть на базі госпітального відділення КУ «2 Міська клінічна лікарня». Професор І.М.Білай, зокрема,  керує лікувальною роботою у госпітальному відділенні, проводить консультативні огляди, консультує хворих також у неврологічному та хірургічних відділеннях лікарні.

Результати цілеспрямованої  роботи науковців відзначені Почесними грамотами МОЗ України, місцевих органів влади, а також Запорізького державного медичного університету.

Кафедра клінічної фармації, фармакотерапії і управління та економіки фармації ФПО, розпочинаючи друге десятиріччя, крокує в ногу з часом. Перспективами  розвитку є створення та впровадження on-line курсів та електронного контенту для всього контингенту, якому надаються освітні послуги. На кафедрі створено та впроваджено в навчальний процес три on-line курси для самостійної роботи провізорів-інтернів із клінічної фармації, управління й економіки фармації та спеціальної підготовки. Викладачі кафедри записали 15 відеолекцій для демонстрування їх провізорам-інтернам і слухачам курсів підвищення кваліфікації провізорів та фармацевтів Запоріжжя, а також тих регіонів України, куди пролягають їхні освітні маршрути.

 

7.11.2017

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR